Maria na Corona

Eindelijk, na bijna twee jaar gedwongen corona-pauze, mag het Woerdens Vocaal Ensemble weer gaan zingen. Ons eerste concert is samengesteld uit Maria-liederen, onder andere van Distler, Grieg, Hassler, Rachmaninov, Rheinberger, Tavener en Willan. Wij gaan het zingen in de Maria-maand oktober op 17 oktober, eerst 's middags om 15:00 uur in de O.L.V. Tenhemelopnemingkerk te Kockengen en daarna 's avonds om 19:30 in de Mariakerk te Bussum.

Ons Ensemble

Het Woerdens Vocaal Ensemble brengt muziek ten gehore uit verschillende stijlperioden.
Circa twintig enthousiaste zangers zingen onder de inspirerende leiding van dirigent André Vis.
Onze sleutelwoorden zijn: muzikaal voorstellingsvermogen, stembeheersing, goede koorklank, dynamiek en expressie. Om dit doel te bereiken kiezen we bewust voor ervaren zangers die hun partij zelfstandig kunnen instuderen.

 

Onze projecten

We werken op projectbasis. Een project bestaat uit minstens één concert plus voorbereiding.
Per project repeteren we tien à twaalf keer.
We repeteren op woensdagavonden van 19:45 tot 22:15 in Woerden.
Zonodig organiseren we - in een weekend - een studiedag. Een studiedag betekent voor ons vooral zingen, maar we hechten ook aan het versterken van de onderlinge band.

Onze muziek

Ons repertoire bestaat voor een belangrijk deel uit klassieke religieuze muziek, die zowel polyfoon als homofoon van karakter kan zijn. Projectleden krijgen de muziek ruim van tevoren en worden geacht op de eerste repetitie hun partijen te kennen. Bij een concert zal muziek uit de Barok of Romantiek veelal worden begeleid door orgel, een basso continuo of een klein orkest. Soms ook verlenen solisten hun medewerking.

Onze concerten

Jaarlijks geven wij een aantal concerten, dikwijls in de Lutherse Kerk te Woerden. Het thema van het concert wordt bepaald in overleg met onze dirigent.
Klik op Concerthistorie om te zien wat we zoal de laatste jaren hebben gedaan.

Belangstelling?

Spreekt onze werkwijze u aan en hebt u belangstelling om een keer mee te doen, neem dan contact op met onze voorzitter Corrie van Loenhoud per telefoon (0346) 242 263 of email info@woerdensvocaalensemble.nl.