Wandering and Wondering!

Het concert van 21 april 2024 Wandering and Wondering! was druk bezocht en muzikaal geslaagd; we kijken er met veel plezier op terug.
Intussen denken we hard na over een volgend concert in het najaar. Hou deze website in de gaten - zodra we eruit zijn laten wij het hier weten!

Ons ensemble

Vocaal Ensemble Voces Lauri brengt muziek ten gehore uit verschillende stijlperioden.
Circa twintig enthousiaste zangers zingen onder de inspirerende leiding van dirigent Maarten van der Bijl. Onze sleutelwoorden zijn: muzikaal voorstellingsvermogen, stembeheersing, goede koorklank, dynamiek en expressie. Om dit doel te bereiken kiezen we bewust voor ervaren zangers die hun partij zelfstandig kunnen instuderen.

 

Onze projecten

We werken op projectbasis. Een project bestaat uit minstens één concert plus voorbereiding.
Per project repeteren we tien à twaalf keer.
We repeteren op woensdagavonden van 19:45 tot 22:15 in Breukelen.
Zo nodig organiseren we - in een weekend - een studiedag. Een studiedag betekent voor ons vooral zingen, maar we hechten ook aan het versterken van de onderlinge band.

Onze muziek

Ons repertoire bestaat voor een belangrijk deel uit klassieke religieuze muziek, die zowel polyfoon als homofoon van karakter kan zijn. Projectleden krijgen de muziek ruim van tevoren en worden geacht op de eerste repetitie hun partijen te kennen. Bij een concert zal muziek uit de Barok of Romantiek veelal worden begeleid door orgel, een basso continuo of een klein orkest. Soms ook verlenen solisten hun medewerking.

Onze concerten

Ieder jaar plannen wij twee of drie projecten; vaak eenmalig maar soms ook met meer uitvoeringen. Het thema van het concert wordt bepaald in overleg met onze dirigent.
Klik op Concerthistorie om te zien wat we zoal de laatste jaren hebben gedaan.

Belangstelling?

Spreekt onze werkwijze u aan en hebt u belangstelling om een keer mee te doen, neem dan contact met ons op per email aan info@voceslauri.nl.